Op Kot

OP KOT

Kotweb

Woon je te ver van ‘t Stad om te pendelen of kijk je ernaar uit om op eigen benen te staan? Simpel, dan ga je op kot! Met Kotweb helpen wij je op weg in het doolhof van mogelijkheden en regels. Kotweb bevat het grootste kotenbestand van Antwerpen en kent daarnaast een uniek en betrouwbaar kwaliteitslabel toe aan de koten die voldoen aan de kwaliteitseisen, opgelegd door stad Antwerpen rond kwaliteit en (brand)veiligheid. Bovendien hanteert Kotweb het modelcontract, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen de belangen van de huurder en de verhuurder.

Registreer je!

Op kot zitten betekent volwassen worden en taking care of your own shit. Het is niet verplicht, maar wel verstandig om je te registreren als kotstudent bij de Stad. Zo hebben hulpdiensten bijvoorbeeld snel een overzicht van wie er allemaal ingeschreven staat in het pand wanneer er iets gebeurt.

VIND Nu JOUW DROOMKOT OP KOTWEB

Vragen?

Nog vragen die je niet op Kotweb terug kunt vinden? (Toekomstige) studenten van de Antwerpse instellingen voor hoger onderwijs kunnen ook steeds terecht met vragen over op kot gaan in Antwerpen bij de Dienst Studentenvoorzieningen van hun hogeschool of universiteit.

Kwaliteitsvragen? Zowel kotstudenten als koteigenaars kunnen steeds een gratis kwaliteitsonderzoek aanvragen via mail.

Handige links

VEELGESTELDE VRAGEN

Begin je zoektocht in het web der koten op Kotweb. Dankzij het kwaliteitslabel dat wordt toegekend, ben je zeker van een betrouwbaar en veilig kot. Op Kotweb kun je in je zoektocht bovendien filteren op de juiste buurt of straat, de periode waarin je een kot zoekt of het woningtype dat je het meest aanspreekt. Alle nuttige info over op kot gaan krijg je er gratis bovenop.

Ben je verhuisd en wil je je inschrijven in Antwerpen? Doe dat dan binnen de acht dagen via het e-loket van Stad Antwerpen of door te bellen naar het nummer 03 22 11 333. Na de aangifte is het mogelijk dat er een wijkagent langskomt om te kijken of je inderdaad op dat adres verblijft. Na afloop van dit onderzoek word je dan ingeschreven op je nieuwe adres. Om je verhuis af te ronden, moet je nog langs het stadsloket. Lees alle info over verhuizen naar Antwerpen.

Heeft je kotbaas geen container voorzien? Dan drop je je afval in de sorteerstraatjes. Dat zijn ondergrondse containers voor je huishoudelijk afval. Boven de grond staan er inwerpzuiltjes met een deksel, die je kunt openen met een A-kaart of sorteerpasje. Er zijn zuilen voor papier en karton, PMD en restafval. Lees alles over de sorteerstraatjes.

Kom je uit het buitenland en wil je (tijdelijk) in Antwerpen gaan wonen? Dan ben je verplicht om je in te schrijven in het vreemdelingenregister en een verblijfsvergunning aan te vragen. Deze procedure is verschillend naargelang je een EU/ EER student of een student uit een niet-EU/ EER-land bent. Je dient de juiste documenten te bezorgen aan je hogeschool of universiteit. Zoek daarom eerst naar meer informatie op de website van de Dienst voor Internationale Studenten van je onderwijsinstelling.

Normaal mag je als student enkel je kamer onderverhuren als je verhuurder daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Ga je op uitwisseling of doe je een stage? Dan mag je je kamer wél zonder toestemming van je verhuurder onderverhuren aan een andere student. Dit geldt voor alle kot contracten afgesloten na 1 januari 2019. Check Kotweb of Woninghuur Vlaanderen voor meer info.

Je kotbaas mag je contract nooit vroegtijdig beëindigen en je voor geen enkele reden zomaar op straat gooien. Dit betekent natuurlijk niet dat je vrij spel hebt in je kot. Sowieso zal er een huisreglement zijn dat je moet respecteren en als je écht het zwijn uithangt, kan je geschil zelfs voor de vrederechter verschijnen. Dit geldt voor alle kot contracten afgesloten na 1 januari 2019. Check Kotweb voor meer info.

Je huurwaarborg mag maximum twee maanden huur bedragen (exclusief extra kosten van water, energie en telecommunicatie). Je kotbaas mag ten vroegste drie maanden voor het begin van je huurcontract je waarborg opvragen. Dit geldt voor alle kotcontracten afgesloten na 1 januari 2019. Check Kotweb voor meer info.

Goed om te weten: op het einde van de huur krijgt de huurder de waarborg en de interesten terug, tenzij er schade of huurachterstal is. De financiële instelling mag de waarborg alleen met een schriftelijk bewijs terugstorten. Staat de waarborg op een rekening van de verhuurder? Dan moet hij die binnen de 3 maanden na vertrek van de huurder terugstorten. Check Woninghuur Vlaanderen voor meer info.

Als student aan één van de Antwerpse universiteiten of hogescholen kun je steeds terecht bij een Kotweb-vertrouwenspersoon voor gratis bijstand. Vind hier je contactpunt. Maak een afspraak en neem je contract mee. Kotweb zoekt samen met jou naar een oplossing.

Ons team tipt!

“Problemen met je kotbaas? Als student aan één van de Antwerpse instellingen voor hoger onderwijs heb je recht op gratis bemiddeling en juridische bijstand. Ongeacht of je kot op Kotweb staat of niet. Vraag ernaar via je Dienst Studentenvoorzieningen.”

Lydia

Nog steeds een vraag? Stuur onze onthaalmedewerkers een mailtje of spring binnen.

Margot