Disclaimer

disclaimer

disclaimer

Auteursrecht & copyright

Alle data, teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

U kunt de teksten en illustraties afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van STAN. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron (STAN).

U kunt reproduceren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron (STAN), tenzij voor commerciële doeleinden, in welk geval reproductie, zelfs met bronvermelding, niet toegestaan is.

Foto & film

Deelnemen aan een activiteit of project van STAN kan inhouden dat je gefilmd of gefotografeerd wordt door de organisatie. De organisatie kan deze beelden gebruiken ter promotie van het respectievelijke project of de algemene werking van STAN. Dit betekent dat geen bijkomende goedkeuring aan deelnemers gevraagd moet worden voor de publicatie van opnames of foto’s door STAN en eventuele medeorganisatoren, mits gebruik binnen het kader van het respectievelijk project.

Zelf fotograferen en filmen op projecten van  STAN is toegelaten op voorwaarde dat de beelden niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij expliciete toelating wordt verkregen van de organisatie.

Informatie op de website

De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Ondanks het feit dat de allergrootste inspanningen geleverd worden voor deze website, kan STAN niet garanderen dat de informatie op deze website ten alle tijde actueel, juist en volledig is. STAN kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten.

STAN is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.