Privacy Policy

privacy policy

privacy policy

STAN vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Het privacybeleid biedt je inzicht in hoe STAN je gegevens verwerkt.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

De door u meegedeelde gegevens worden door STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70) verwerkt.

Zaalverhuur

Doel van de verwerking: Uw ingevulde gegevens (naam, e-mailadres, adresgegevens, BTW-nummer of rijksregisternummer) zullen uitsluitend worden gebruikt voor facturatie in het kader van een gemaakte zaalreservatie. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Doorgifte aan andere partijen: STAN geeft uw persoonsgegevens, na het invullen van een zaalreservatie, door aan volgende partij(en): Rombit (E: info@rombit.be / T: 03 369 75 00) en TAKEOFFANTWERP_.

Inschrijving nieuwsbrief

Doel van de verwerking: Uw gegevens (naam en e-mailadres) zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Voor die verwerking heeft u uw toestemming gegeven. U kan te allen tijde die toestemming intrekken. Neem hiervoor contact op met STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70) of klik op de uitschrijven button onder aan de door u ontvangen nieuwsbrief.

Aanmelden persaanvraag

Doel van de verwerking: Uw gegevens (naam en e-mailadres) zullen uitsluitend gebruikt worden om contact met u op te nemen in het kader van een persaanvraag. Voor die verwerking heeft u uw toestemming gegeven. U kan te allen tijde die toestemming intrekken door een mail te sturen naar STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70).

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens zullen gedurende een periode van twee jaar bijgehouden worden door STAN. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens gewist.

Uw rechten

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht van inzage, verbetering en desgevallend wissing van uw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70).

Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
T:  02/274.48.00
F: 02/274.48.35
E: contact@apd-gba.be

Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be

Cookies

Deze site maakt gebruik van de essentiële en analytische cookies. De analytische cookies dienen om statistieken van de website zelf bij te houden. De bezoeker is dus niet identificeerbaar.