Privacy Policy

privacy policy

privacy policy

GATE15 vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Het privacybeleid biedt je inzicht in hoe GATE15 je gegevens verwerkt en eventueel gebruikt.

Jij, als gebruiker, blijft eigenaar van jouw gegevens. Wil je niet dat de GATE15 je gegevens gebruikt, dan kan je dat altijd aangeven. Als je wil genieten van een bepaalde dienstverlening (vb boeken van onze zaal, zie hieronder) is het echter onvermijdelijk dat GATE15 gegevens opvraagt.

GATE15 gebruikt jouw gegevens in alle openheid, geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Je kan via info@gate15.be altijd navragen of deze of andere gegevens in een databank zijn opgeslagen. Is dit het geval, dan heb je altijd het recht deze in te kijken en indien gewenst te laten corrigeren.

Vanzelfsprekend neemt GATE15 alle nodige voorzorgen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. GATE15 deelt of bezorgt jouw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties.

WIE IS VERANTWOORDELIJK?

Dit is een officiële website van GATE15. GATE15 is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. GATE15 engageert zich om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als je fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stelt GATE15 het op prijs dat je dit laat weten via info@gate15.be.

WAT MET OPEN DATA EN AUTEURSRECHTEN?

GATE15 is eigenaar van alle informatie, inclusief beeldmerken en logo’s, die op GATE15 verstrekt worden. Het hergebruik van teksten is toegestaan onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van de Vlaamse gratis open data licentie die ook GATE15 toepast (zie opendata.antwerpen.be). Dit artikel bepaalt dat hergebruik mogelijk is mits bronvermelding. Voor het gebruik, verspreiding en/of verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen moet er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden.

PERSOONSGEGEVENS IN FUNCTIE VAN ZAALHUUR

De persoonsgegevens die je bij het boeken van de zaal verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan GATE15 houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel worden gebruikt voor de persoonlijke dienstverlening en facturatie in het kader van de zaalreservatie.

Jouw gegevens worden tot maximaal twee jaar na reservatie van de zaal bewaard.

Jouw gegevens worden verwerkt door ontwikkelaar Rombit. Bij het boeken van zaal TAKEOFF voor een ondernemingsgerichte activiteit, worden jouw gegevens geraadpleegd door TAKEOFFANTWERP_, als adviseur. Jouw rijksregisternummer of ondernemingsnummer wordt automatisch doorgegeven aan de stad Antwerpen in functie van de facturatie van de door jou gehuurde zaal.

COOKIES

Deze site maakt gebruik van de essential cookies.