Loket voor internationale studenten

Loket voor internationale studenten

Internationale studenten kunnen bij GATE15 hun beide handjes kussen. Voor je verblijfskaart of andere officiële documenten hoef je niet meer naar Deurne.

Na een afspraak, gemaakt door je (gast)universiteit of –hogeschool, kun je bij het Loket voor Internationale Studenten in GATE15 terecht om je in te schrijven in het vreemdelingenregister en een verblijfsvergunning aan te vragen. Check de openingsuren van het loket.

Let op: je onderwijsinstelling maakt dus deze afspraak, dus als internationale student hoef je niet zelf een afspraak te maken bij het Loket Vreemdelingenzaken in Deurne of bij het Loket voor Internationale Studenten in GATE15.

VEELGESTELDE VRAGEN

Als student uit een EU/EER-lidstaat kan je in België studeren in het middelbaar of het hoger onderwijs. De aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning en inschrijving loopt als volgt:

Bij aankomst in België contacteer je allereerst de Dienst voor Internationale Studenten aan je onderwijsinstelling. Die verzamelt samen met jou alle nodige documenten. Daarna bezorgt de onderwijsinstelling het volledige dossier aan het Loket voor Internationale Studenten in GATE15, waarna ze na een goedkeuring van het dossier een afspraak voor je inplant. Tijdens deze afspraak zal het loket in GATE15 het dossier samen met je verwerken en afhandelen. Tot slot wordt ook je adres gecontroleerd door een wijkagent om te zien of je effectief in België en op het opgegeven adres verblijft. Let op: dit geldt niet voor ‘kotstudenten’, lees voor deze procedure verder.

Om een dossier op te starten, moet je de volgende documenten voorleggen:

 • Een geldige identiteitskaart of paspoort
 • Een inschrijvingsattest van een erkende onderwijsinstelling: secundair onderwijs, hoger onderwijs
 • Een bewijs van ziektekostenverzekering geldig in België
 • Bewijzen van voldoende bestaansmiddelen
  • Een verklaring, of
  • Een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32), of
  • Een attest studiefinanciering door de beursinstelling, of
  • Een bewijs van eigen financiering door middel van een bankafschrift.

Ben je een student uit Nederland, Frankrijk, Duitsland of Luxemburg? Dan kan je ook opteren om je te laten registreren als ‘kotstudent’. Je behoudt in dit geval de hoofdverblijfplaats (en dus je inschrijving) in je thuisland en ontvangt een verblijfsdocument in voor België. Als ‘kotstudent’ moet je de volgende documenten voorleggen:

 • Een geldige identiteitskaart of paspoort
 • Een inschrijvingsattest van een erkende onderwijsinstelling: secundair onderwijs, hoger onderwijs of voltijds dagonderwijs

Als student van een land dat niet tot de EU/EER behoort, kan je enkel naar België komen om hoger onderwijs te volgen. De aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning en inschrijving loopt als volgt:

Bij aankomst in België contacteer je allereerst de Dienst voor Internationale Studenten aan je onderwijsinstelling. Die verzamelt samen met jou alle nodige documenten. Daarna bezorgt de onderwijsinstelling het volledige dossier aan het Loket voor Internationale Studenten in GATE15, waarna ze na een goedkeuring van het dossier een afspraak voor je inplant. Tijdens deze afspraak zal het loket in GATE15 het dossier samen met je verwerken en afhandelen. Tot slot wordt ook je adres gecontroleerd door een wijkagent om te zien of je effectief in België en op het opgegeven adres verblijft.

Om een dossier op te starten, moet je de volgende documenten voorleggen:

 • Een geldig paspoort
 • Een inschrijvingsattest van een erkende onderwijsinstelling: hoger onderwijs
 • Een D-visum, of de volgende documenten:
  • Een betalingsbewijs van de federale bijdrage
  • Bewijzen van voldoende bestaansmiddelen:
   • Een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32), of
   • Een attest studiefinanciering door de beursinstelling, of
   • Een bewijs van eigen financiering door middel van een bankafschrift
 • Een medisch attest
 • Vanaf 21 jaar: een bewijs van een blanco strafregister uit het land van herkomst

Ja, je moet je verblijfsvergunning jaarlijks verlengen.

Als student uit een niet-EU/EER-land moet je elk jaar je verblijfsvergunning verlengen. Klop voor het verlengen van je verblijfsvergunning opnieuw tijdig aan bij de Dienst voor Internationale Studenten aan je onderwijsinstelling om deze procedure in gang te zetten. Net zoals bij de oorspronkelijke aanvraag zal daar het dossier verwerkt worden. Daarna krijg je opnieuw een afspraak bij het Loket voor Internationale Studenten in GATE15.

Verleng tijdig! Je kan dit ten minste 3 maanden en ten laatste 15 dagen voor het vervallen van je elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Ben je te laat om je verlenging aan te vragen? Dan moet je mogelijk een nieuwe verblijfsaanvraag opstarten. Bij het verlengen van je verblijfsvergunning moet je de volgende documenten voorleggen:

 • Een geldig paspoort
 • Een inschrijvingsattest van hoger onderwijs: erkende onderwijsinstelling of voltijds dagonderwijs
 • Bewijzen van voldoende bestaansmiddelen:
  • Een verbintenis tot tenlastenemnig (bijlage 32), of
  • Een attest studiefinanciering door de beursinstelling, of
  • Een bewijs van eigen financiering door middel van een bankafschrift.
 • Formulier studievoortgang
 • Ziektekostenverzekering in België

Ook EU-studenten dienen elk jaar hun verblijfsvergunning te verleggen. Zij kunnen hiervoor een afspraak maken bij elk stadsloket. Bij het verlengen van je verblijfsvergunning moet je de volgende documenten voorleggen:

 • Een geldig paspoort
 • Een inschrijvingsattest van hoger onderwijs: erkende onderwijsinstelling of voltijds dagonderwijs
 • Bewijzen van voldoende bestaansmiddelen:
  • Een verbintenis tot tenlastenemnig (bijlage 32), of
  • Een attest studiefinanciering door de beursinstelling, of
  • Een bewijs van eigen financiering door middel van een bankafschrift.
 • Formulier studievoortgang
 • Ziektekostenverzekering in België

Een D-visum is een visum voor lang verblijf in België, die je als student afkomstig uit een niet-EU/EER-land bij de Belgische ambassade in je thuisland aan moet vragen voor vertrek.

Als je teruggaat naar huis, kun je zelf je terugkeer doorgeven zonder naar het Loket voor Internationale Studenten te gaan. Dit is wettelijk verplicht. Je schrijft jezelf uit door het online formulier ‘Vertrek naar het buitenland niet-Belg’ via het e-loket op de website van Stad Antwerpen in te vullen. Nadat je dit hebt ingevuld, krijg je een e-mail met meer informatie over hoe en wanneer je je verblijfskaart terug kunt sturen naar de Stad. Vergeet niet om dit uiterlijk de laatste dag voor je vertrek te melden. Ook als je tijdens je studies langer dan 3 maanden naar het buitenland gaat, moet je dit doorgeven.

Let op: Je vertrek kan niet met terugkerende kracht geregistreerd worden. Daarnaast moet je mogelijk je verblijfsvergunning inleveren. We bezorgen je hiervoor alle nodig informatie.

Heb je hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Dan kan je terecht in het self loket in onze stadsloketten of via het algemeen infonummer van Stad Antwerpen: +32 3 22 11 333. Als je aan een Antwerpse instelling of universiteit studeert, kan je ook terecht bij de Dienst voor Internationale Studenten aan je onderwijsinstelling.

Vul dit formulier in om een verblijfsaanvraag in te dienen. Heb je hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Dan kan je terecht in het self loket in onze stadsloketten of via het algemeen infonummer van Stad Antwerpen: +32 3 22 11 333.

Je bent afkomstig uit een EU/EER-land?

Dan kan je het hele jaar door onder dezelfde voorwaarden tewerkgesteld worden als Belgische studenten.

Je bent afkomstig uit een niet EU/EER-land?

Dan mag je in België werken als je

 • een volledig leerplan in België volgt
 • over een geldige verblijfsvergunning beschikt.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werken tijdens het schooljaar of tijdens de vakantie. Tijdens het schooljaar mag je maximaal 20u per week werken. Tijdens de vakantie geldt deze beperking niet. Meer info via werk.be.

Kom je uit een buurland en meldt je je enkel aan als ‘kotstudent’? Dan kan het studentenloket meteen je persoonlijke digitale sleutel aanvragen voor Student@Work. Wil je deze later nog aanvragen? Je kan hiervoor een afspraak maken bij een stadsloket naar keuze. Kies thema “identiteit” en dan “code digitale sleutel”.

Heb je nog steeds vragen? Dan kun je altijd terecht bij de Dienst voor Internationale Studenten aan je onderwijsinstelling. Indien de onderwijsinstelling je niet verder kan helpen, kun je ook rechtstreeks contact opnemen met het Loket Vreemdelingenzaken in Deurne.

Heb je hulp nodig bij het invullen van dit formulier? Dan kan je terecht in het self loket in onze stadsloketten of via het algemeen infonummer van Stad Antwerpen: +32 3 22 11 333.

Ons team tipt!

“Heb je via je onderwijsinstelling je afspraak bij het Loket voor Internationale Studenten gemaakt? Blader dan tijdens het wachten op je afspraak in GATE15 eens door de Picknickmap om de leukste picknickplekjes in Antwerpen te ontdekken.”

Ilana