Adje of watje?

Adje of watje?

De lesvrije week is in aantocht en dat staat voor veel studenten gelijk aan het einde van een alcoholarme periode. Maar klopt dat wel? Vliegen studenten in de drank van zodra hun laatste examen erop zit? Of valt dat allemaal wel mee? VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) zocht het uit.

Hoeveel drinken ze nu eigenlijk?

Sinds de eerste studentenbevraging in 2005, onderzoekt VAD om de vier jaar hoe het zit met het alcoholgebruik bij studenten van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen en Brussel. De laatste bevraging dateert van 2017. Uit het onderzoek blijkt dat 94% van alle studenten in 2016 alcohol dronken, tegenover 84% van alle Vlamingen. Alcoholgebruik bij studenten komt dus 10% vaker voor dan bij de gemiddelde Vlaming. Maar zegt dat ook iets over de hoeveelheid? Gemiddeld drinkt de Vlaming 10 glazen alcohol per week, de gemiddelde student daarentegen drinkt tijdens de lesperiodes wekelijks drie glazen meer, namelijk 13 glazen per week. Toch zijn zij niet de grootste drinkers. Deze titel is gereserveerd voor de 55- tot 64-jarigen met hun 14 glazen per week.

Pieken en dalen

Opvallend is wel hoe hard het alcoholgebruik wisselt doorheen het jaar bij de studenten: die 13 glazen per week worden alleen tijdens de lesperioden genuttigd, de rest van het jaar gaat het er heel wat rustiger aan toe met amper 3 glazen per week in de blokperiode en zelfs maar 2,6 glazen tijdens de examens. Die 13 glazen zijn een gemiddelde, twee derde van de studenten houdt zich namelijk ook in de lesperiodes flink aan de ‘10 standaardglazen per week’ richtlijn, met een gemiddelde van amper 3,3 glazen per week.

Waar komen dan al die negatieve berichten rond zatte studenten vandaan? Die zijn vooral te wijten aan het derde van de studenten die zich niet aan die maximum houden, hun gemiddelde ligt namelijk op 29,2 glazen per week dat is drie keer zoveel als het Vlaamse gemiddelde! Het is dan ook niet verwonderlijk dat iets meer dan de helft van de studenten een verhoogd risico op problematisch alcoholgebruik heeft.

Place to binge

Dat cafés en clubs populaire plaatsen zijn om te drinken is geen verrassing, maar door recente fenomenen als voordrinken en drankspelletjes wordt ook het kot een geliefde plek om iets alcoholisch te drinken. Er zijn dan ook gemiddeld iets meer kotstudenten die drinken dan thuiswonende studenten. Bovendien hebben kotstudenten 15% vaker een verhoogd risico op problematisch alcoholgebruik dan studenten die thuis wonen. Toch heeft alcoholdrinken niet alleen iets te maken met het gezegde “als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel” want de meerderheid van de studenten geeft aan af en toe met hun ouders thuis te drinken.

En waarom?

Alcohol is het meestgebruikte middel bij feestgangers en wordt dan ook vooral gedronken om sociale redenen en om zich nog beter te voelen. 4 op de 10 studenten geeft ook toe het afgelopen jaar minstens een keer gedronken te hebben om negatieve gevoelens te onderdrukken. Daarnaast geeft een derde van de studenten aan al te hebben gedronken om zich aan de groep aan te passen.

Mannen vs. vrouwen

Net zoals de gemiddelde Vlaamse man, drinkt de gemiddelde Vlaamse student meer dan zijn vrouwelijke tegenhanger. Ongeveer evenveel vrouwen als mannen drinken, maar de hoeveelheid die ze drinken verschilt sterk. Mannelijke studenten drinken in de lesperiodes gemiddeld 19 standaardglazen per week, terwijl vrouwelijke studenten er maar 7,8 drinken. Mannen drinken ook vaker voor, spelen meer drankspelletjes en doen regelmatiger aan bingedrinken. Dit allemaal leidt tot een grotere kans op problematisch alcoholgebruik bij mannelijke studenten dan bij vrouwelijke.

Om aan te tonen dat studentzijn meer is dan alleen maar zuipen, lanceerde VAD de campagne studentzijnis.be. Wil je er meer over weten? Check ook zeker eens hun instagrampagina of zoek op #meerdanzuipen.

Bron: In hogere sferen? Volume 4 Een onderzoek naar middelengebruik bij Vlaamse studenten

Nog interessante nieuwsberichten