Onderteken voor vrijdag 7 juli het Antwerps Studentencharter!

Onderteken voor vrijdag 7 juli het Antwerps Studentencharter!

© Woodmonkey

Elke student in Antwerpen weet het: Antwerpen is the best. Met haar bruisende studentenleven trekt ’t Stad elk jaar dan ook meer en meer studenten uit binnen- en buitenland aan. Die knappe koppen zijn ondertussen al met 55.000 en verspreid over meer dan 200 richtingen, 29 campussen en 8 uniefs of hogescholen. Veeeeul volk, dus! Dat betekent ook dat er op beperkte oppervlakte binnen de stad gewoond, geleefd en gefeest wordt, wat al wel eens voor overlast kan zorgen bij buurtbewoners, bezoekers en voorbijgangers in de binnenstad. Maar, niets dat het Antwerps Studentencharter niet kan regelen!

Stad Antwerpen vraagt daarom aan de studentenverenigingen om het Studentencharter te ondertekenen. Want het zijn natuurlijk die talrijke presidia die het bruisende Antwerpse studentenleven op de kaart zetten. Dat charter bestaat al sinds academiejaar 2008-2009 en omvat alle gemaakte wederzijdse afspraken rond welkomstrituelen, gerelateerde activiteiten en feesten. Naast al deze do’s en don’ts vertelt het Studentencharter je ook welke ondersteuning de stad biedt, … It’s all in there! Ook afspraken die vastgelegd werden door het Vlaams doopkader zijn erin opgenomen.

© Woodmonkey

Waarom is het nu zo belangrijk om het studentencharter te ondertekenen? Awel, de burgemeester kan pas toelating geven om studentenactiviteiten op het openbaar domein te organiseren als je vereniging het Antwerps Studentencharter ondertekend heeft. Ook als je geen welkomstrituelen organiseert, is het een mooi gebaar naar alle inwoners van de koekenstad én de leden van je club. Door het charter te ondertekenen verklaar je namelijk ook dat je instaat en zorg draagt voor de fysieke en mentale integriteit en het welzijn van elke student, no matter hun afkomst, gender of geloof. Een statement waar we als trotse studentenstad allemaal achter staan, dus!

© Woodmonkey

Heeft je studentenvereniging het Antwerps Studentencharter nog niet ondertekend? Haal er dan snel preses, vice-preses en schachtentemmer bij en surf naar stuvent.be. Neem daar het studentcharter en schachtencontract door en onderteken daarna het charter in vier easy steps. We weten dat het in ons studentenbloed zit, maar don’t leave this deadline till the last minute! Onderteken het charter voor vrijdag 7 juli en kom met je clubschild op de wall of fame. Zo kan iedereen zien dat je studentenvereniging zich inzet voor een bruisend, inclusief en veilig studentenleven in Antwerpen.

© Woodmonkey

© Woodmonkey

© Woodmonkey

© Woodmonkey

Nog interessante nieuwsberichten