Het Antwerps Studentenoverleg in een nieuw jasje

Het Antwerps Studentenoverleg in een nieuw jasje.
Wat kan je verwachten?

Antwerpen is een bruisende studentenstad met ruim 50.000 studenten, aan zes verschillende hoger onderwijsinstellingen. Deze studenten verdienen een stem binnen het stedelijk beleid van Antwerpen. Via het Antwerps Studentenoverleg, een adviesorgaan inzake studentenbeleid, is dit sinds 2003 mogelijk. Tijdens het volgende academiejaar zal dit Studentenoverleg volledig van werking veranderen om er voor te zorgen dat iedereen zijn stem kan laten horen. Redactielid Jannes zat samen met William (voorzitter), Julien (woordvoerder) en Julia (lid) om hier alles over te weten te komen.

Een nieuw jasje? Hoezo dan?

Julien: “Het Antwerps Studentenoverleg was vroeger steeds heel top-down georiënteerd. Eerst en vooral was het voor iedereen die er aan deelnam altijd een tweede mandaat. Het studentenoverleg bestond uit vertegenwoordigers van verschillende studentenverenigingen en studentenraden van alle onderwijsinstellingen. Daardoor werd het in de praktijk vaak de zoveelste vergadering, dat ene engagement dat er soms nét te veel aan was. Dit bracht bovendien met zich mee dat heel wat studenten de facto uitgesloten waren van deze werking. Om in de vroegere organisatie een impact te kunnen hebben op het beleid van de stad, moest je dus ook actief zijn binnen andere verenigingen of organisaties.”

Oké, maar hoe werkt dat dan?

Julien: “De werking wordt teruggebracht tot drie grote pijlers. Ten eerste is er de grote vergadering. Deze zal een keer per semester doorgaan en hier kan iedereen op aanwezig zijn. En dan bedoel ik ook echt iedereen. Zolang je maar student bent in Antwerpen, kan je langskomen bij een grote vergadering om de aandacht te vestigen op een onderwerp dat voor jou van belang is. Ten tweede zijn er de werkgroepen. Deze zullen aan de slag gaan rond de thema’s die worden aangebracht op de grote vergadering. Zo’n werkgroep zal dus werken rond een thema als dopen, huisvesting, cultuur… Het is een resultaat gedreven groep die concrete, tastbare veranderingen wil verwezenlijken op een realistische termijn, maximaal 2 jaar. Elke student kan zich kandidaat stellen om een werkgroep te leiden. De werkgroepen zullen worden opgevolgd door de leden van de derde pijler, het petit comité. Dit comité is het bestuursorgaan van het Antwerpse Studentenoverleg. Het is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de werkgroepen en de grote vergadering. De leden komen maandelijks samen en zijn het directe aanspreekpunt voor het stadsbestuur en andere externe partners, maar ook studenten kunnen natuurlijk bij hen terecht. Op deze manier willen we studenten aantrekken die op al deze verschillende snelheden willen meedoen, van een eenmalige grote vergadering tot de die hards die mee willen stappen in werkgroepen of het petit comité.”

“Het is een resultaat gedreven groep die concrete, tastbare veranderingen wil verwezenlijken op een realistische termijn.”

En wie kan er dan aan meedoen?

William: “Kort gezegd? Iedereen, alle 50 000 studenten. Het Antwerps Studentenoverleg moet een plek zijn waar studenten van uit alle onderwijsinstellingen en richtingen in Antwerpen samenkomen om er met zen allen voor te zorgen dat Antwerpen nog een betere studentenstad wordt. Je zit er in tegenstelling tot vroeger niet meer als een vertegenwoordiger van x of y, iedereen spreekt voor en met alle studenten van héél Antwerpen, het is instellingsneutraal.”

Julia: “We hopen vooral dat het Antwerps Studentenoverleg op deze manier een laagdrempelige en toegankelijke organisatie zal worden. In het verleden hadden we vaak moeite met een divers publiek aan te trekken. Door studenten de optie te geven om gewoon éénmalig langs te komen tijdens de grote vergadering hopen we dat er stemmen aan bod zullen komen die in het verleden vaak ongehoord bleven.”

Julien: “Gewoon iedereen die mee wil werken aan verandering. Als er dan toch één selectiecriteria aan gekoppeld mag worden, zoeken we vooral positief ingestelde mensen die op een constructieve manier willen meewerken aan verandering. Want ik moet wel zeggen dat ik de afgelopen jaren heb ondervonden dat de schepen ook écht open staat voor onze ideeën, onze opmerkingen komen ook echt wel in de praktijk terecht.”

“Ik moet wel zeggen dat ik de afgelopen jaren heb ondervonden dat de schepen ook écht open staat voor onze ideeën, onze opmerkingen komen ook echt wel in de praktijk terecht.”

Welke thema’s zullen er dan aan bod komen?

William: “Er zijn bepaalde thema’s die nooit sterven hé. Zoals dopen, huisvesting, events, start academiejaar, mobiliteit, die dekselse fietsen op de buitencampus (lacht), veiligheid.”

Julien: “Veel van die onderwerpen bieden zich natuurlijk ook aan on the go. Niemand had verwacht dat corona een onderwerp zou worden, maar zo zijn er elk jaar thema’s die harder leven dan anders omwille van bepaalde actuele zaken. Zo is dankzij corona ook mentaal welzijn weer op de voorgrond gekomen.”

Wat is Antwerpen als studentenstad voor jullie?

William: “Mijn broer zegt altijd tegen mij: “Leuven is een studentenstad, Antwerpen is een stad met studenten.” Maar ik vind dat eigenlijk heel mooi, Antwerpen is een stad met studenten. Het is een grootstad waar je meer kan doen dan student zijn alleen, je kan er groeien als persoon.”

Julien: “Ik vind vooral dat Antwerpen een stad is waar je terecht kan tijdens alle fases van je leven. Je kan er perfect aarden als eerstejaars in de studentenbuurt, en misschien dat je dan in de loop van je studie carrière wat meer delen van de stad gaat verkennen om zo uiteindelijk heel Antwerpen te ontdekken. Ik ervaar ook dat het een stad is waar je kan blijven plakken na je studie.”

Wat moet je doen als je wil deelnemen?

Julia: “Al het nieuws zal verschijnen op alle online kanalen. Kijk dus zeker eens op Facebook, Instagram en natuurlijk op onze vernieuwde website. Info over sollicitaties voor het petit comité, en data van grote vergaderingen (de eerste zal op 9 november plaatsvinden) zullen op deze kanalen te vinden zijn.”

Nog interessante nieuwsberichten