Coronavirus: veelgestelde vragen

Coronavirus: Veelgestelde vragen

Coronavirus: Veelgestelde vragen

Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -Studentenactiviteiten organiseren buiten de campus -

Nee, het stadsbestuur heeft in dit kader beslist om dopen, doopgerelateerde activiteiten en cantussen tot nader order niet toe te laten. 

Studentenclubs die een aanvraag tot deze activiteiten hebben ingediend, krijgen van Stad Antwerpen automatisch een bericht met de vraag om hun activiteit te cancellen.  Je mag uiteraard je dossier/evenementenaanvraag bij stad Antwerpen ook zelf even afgelasten, om je extra mails te besparen. Clubs met concrete vragen kunnen terecht bij hun dossierbeheerder van de evenementencel van stad Antwerpen. Contactgegevens vind je terug op je evenementenaanvraag. 

Dat is mogelijk. Je kunt zelf je dossier (evenementenaanvraag) aanpassen (bv. datum of locatie). Let wel op: bij elke aanpassing start de adviesronde volledig opnieuw en moet bijvoorbeeld de locatie opnieuw gecheckt worden. Als je iets besluit aan te passen, moet je er dus rekening mee houden dat dit tijd kost om opnieuw te behandelen. Is jouw aanpassing kort voor het evenement plaatsvindt? Dan is het meestal niet haalbaar om nog op tijd een toelating te geven. 

Je kunt steeds terecht bij de studentenvertegenwoordigers van het Antwerps Studentenoverleg (ASO) via een bericht op hun Facebookpagina. Deze studenten zitten op regelmatige basis samen met actoren binnen de stad (kabinet, politie, buurtregie, STAN etc) en zijn een luisterend oor voor wat er leeft bij de studenten. Let wel: concrete dossiers of vragen stel je beter aan STAN, zodat wij rechtstreekse hulp kunnen bieden. De studentenvertegenwoordigers behartigen de belangen van alle studenten in het algemeen. 

Behalve dopen, doopgerelateerde activiteiten en cantussen kunnen een heleboel andere studentenactiviteiten nog wel, mits zij voldoen aan de geldende covid-19 maatregelen. Kijk voor het overzicht wat wel en niet kan in Antwerpen naar deze matrix. 

Let op: Denk er aan om je evenement minstens drie weken op voorhand aan te vragen. Ook als je materiaal nodig hebt, is een aanvraag drie weken op voorhand nodig. Moet je materiaal geleverd worden, dan doe je je aanvraag zes weken op voorhand.

Je aanvraag zal ook enkel goedgekeurd worden als je zorgt voor een spreiding van de bezoekers aan het einde van je activiteit

Heb je toch nog vragen? Dan kun je terecht op www.antwerpen.be/evenementen. Een overzicht van de geldende afspraken vanaf 1 september 2020 vind je hier.

Heb je extra hulp of ondersteuning nodig, dan kan je altijd bij de dossierbeheerder van de evenementencel van stad Antwerpen terecht of bij een medewerker van STAN. Wij helpen je graag mee op weg.  

Uiteraard rekenen we in deze bijzondere tijden op het gezond verstand van iedereen. Het verbod op dopen en cantussen is een beslissing die er niet zomaar kwam, maar kadert in het belang van de volksgezondheid. Wie toch een doop, doopgerelateerde activiteit of cantus organiseert, riskeert een GAS pv en geldboete voor inbreuken op de uitgevoerde activiteiten zonder de nodige toelatingen. Daarnaast kan de activiteit stil gelegd worden en een maatregel burgemeester opgelegd worden. Hier bovenop heeft politie de bevoegdheid om in het kader van de covid maatregelen onmiddellijk stappen te ondernemen om de activiteit ter plaatse te laten beëindigen.

Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -Op kot in coronatijden -

Op deze infopagina van Kotweb vind je alle antwoorden terug op jouw vragen wat betreft het leven als kotstudent in Antwerpen in deze tijd.

 1. Bepaal heel bewust wie je persoonlijke beperkte kring is met wie je nauwe contacten hebt afhankelijk van eigen persoonlijke situatie en klemtoon.
 2. Maak goede afspraken met de andere bewoners van je studentenpand: organiseer je zo goed mogelijk als groep bewoners om te vermijden dat je ongewild met veel sociale bubbels en dus mensen in je studentenpand terechtkomt en je de covid preventieve beveiliging niet meer kan garanderen.
 3. Laat in je studentenkamer een zo beperkt aantal mensen toe en enkel die mensen die tot je persoonlijke vaste kring behoren. Organiseer geen activiteiten op je kot, ook niet met jouw eigen vaste kring.
 4. Draag in het gebouw een mondmasker als je niet zeker bent dat je altijd en overal de nodige afstand kunt bewaren.
 5. Organiseer geen kotfeestjes. Onder kotfeestjes wordt verstaan: elke samenkomst met kotgenoten (indien ze niet tot je vaste persoonlijke vaste kring behoren), eventueel met drank&eten en muziek, in het studentenpand.
 6. Organiseer geen groepsactiviteiten in buitenruimtes van je studentenpand, tenzij je deze ruimte op veilige manier kan gebruiken en enkel en alleen in beperkte sociale kring én met verplichte regels van social distancing.
 7. Organiseer bovendien nooit enige groepsactiviteit zonder dat de kotbaas hiervan op de hoogte is en zijn/haar toestemming geeft.
 8. Open enkele keren per dag gedurende 30 minuten de ramen van je kamer. Verlucht regelmatig de gemeenschappelijke ruimtes (keuken, woonkamer, …).
 9. Bij gebruik van het gemeenschappelijke sanitair:
  1. Was zorgvuldig je handen na elk toiletbezoek.
  2. Doe het deksel van de wc naar beneden voor je doorspoelt.
  3. Was zorgvuldig je handen na elk toiletbezoek met zeep en droog ze af met een papieren handdoek. Heeft de verhuurder geen papieren handdoeken voorzien? Vraag of hij dit kan voorzien of droog je handen af met je eigen handdoek.
 10. Bij gebruik van de gemeenschappelijke keuken
  1. Beperk je bij het koken en eten tot je eigen sociale bubbel. Maak hierover afspraken met elkaar.
  2. Beperk het gebruik van de keuken in tijd en gebruik de keuken alleen voor maaltijden (in strikte zin).
  3. Bewaar altijd voldoende afstand.
  4. Deel geen borden, mokken, bestek, (keuken)handdoeken, … met andere personen.
  5. Was alles wat je gebruikt voor en na gebruik goed af met warm water en vloeibare zeep.
 11. Pas de basisregels van hygiëne toe:
  1. Was regelmatig je handen met water en zeep (40 à 60 seconden).
  2. Houd afstand van elkaar: 1,5 meter. Draag een mondmasker op plaatsen waar je deze afstand mogelijk even niet zou kunnen bewaren.
  3. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
  4. Hoest en nies in je elleboog. Of bedek je neus en mond bij hoesten en niezen, gebruik hierbij een wegwerpzakdoekje en gooi het meteen daarna in een afgesloten vuilnisbak. Was daarna je handen met water en zeep.
  5. Zonder je af wanneer je ziek bent en raadpleeg je arts.

Voor alle informatie en vragen rond Covid19:

 www.info-coronavirus.be

Check deze infopagina van Kotweb voor alle vragen rond het leven op kot in tijden van corona en het organiseren van een coronaproof kotzoektocht.

Quarantaine op kot

Blijf bij voorkeur thuis bij je ouders wanneer je in quarantaine moet. Breng de kotgenoten niet onnodig in de problemen of in gevaar.

In sommige gevallen kan je echt niet anders dan de quarantaine op kot doen. Ook buitenlandse studenten die aankomen in België en verplicht een periode in quarantaine moeten doorbrengen, mogen dit in het studentenverblijf doen. In deze gevallen stellen wij ons allen solidair op om de quarantaine zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

Als er meerdere toiletten zijn, gebruikt de student in quarantaine bij voorkeur telkens eenzelfde toegewezen toilet zonder dat andere studenten hier ook gebruik van maken. Indien dit niet mogelijk is, moet het toilet steeds goed gereinigd en ontsmet worden. Wij raden af aan studenten in quarantaine om een gemeenschappelijke douche te gebruiken, tenzij er geen lavabo op de kamer is. Vraag je kotbaas voldoende ontsmettings- en reinigingsmateriaal.

Verder:

 • Verlucht je kamer zoveel mogelijk
 • Hou steeds 1,5 m afstand van je kotgenoten
 • Draag een mondmasker van zodra je je kamer of studio verlaat
 • Was je handen en of/gebruik handgel vooraleer je zaken aanraakt wanneer je je kamer of studio verlaat
 • Ga enkel in de gemeenschappelijke delen voor het hoogst noodzakelijke. Moet je er toch zijn? Zet dan steeds het raam open.
 • Probeer zoveel mogelijk gedeeld kook- en eetmateriaal te vermijden. Indien je echt niet anders kan dan dit te gebruiken: was dit meteen grondig af.
 • Eet niet samen met medestudenten, eet in je eigen kamer of studio
 • Bezoek ontvangen is niet toegelaten.

Isolatie op kot

Het wordt ten zeerste aangeraden om de isolatie thuis te doen en niet op kot.

In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om naar huis te gaan en moet de isolatie dus in de studentenkamer of studio gebeuren. In deze gevallen stellen wij ons allen solidair op om de isolatie zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

Isolatie is niet hetzelfde als quarantaine. Een student in isolatie mag in principe de kamer of studio niet uit. Ook bezoek ontvangen in de kamer of studio is niet toegelaten.

Een student in isolatie mag de gemeenschappelijke keuken niet gebruiken en moet eigen of toegewezen spullen gebruiken: apart bestek, borden, bekers, glazen, handdoeken.

Wees solidair en help de student in isolatie uit de nood. Spreek een beurtrol af met mede-kotgenoten om boodschappen te doen en te koken voor de student in isolatie.

Een student in isolatie heeft eigenlijk een aparte douche en apart toilet nodig. Is die er niet, dan moet de student die ruimtes na gebruik schoonmaken en minstens een half uur ventileren. Uiteraard moet een mondmasker gedragen worden bij het betreden van de gemeenschappelijke delen, afstand gehouden worden en moet de kamer zoveel mogelijk verlucht worden. Maak hierover duidelijke afspraken met je medebewoners. Vraag je kotbaas voldoende ontsmettings- en reinigingsmateriaal.

Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -Vragen over STAN -

Onze fysieke infobalie is vanaf 1 september terug geopend. Daarnaast staan onze onthaalmedewerkers ook elke werkdag klaar om al je vragen te beantwoorden via Facebook Messenger en mail.

Je kunt een aanvraag indienen voor een reservatie van onze zalen na 14 september 2020. We zullen deze aanvraag echter enkel kunnen bevestigen onder voorbehoud van verdere maatregelen inzake het coronavirus.

Bij een annulering langs onze kant ten gevolge van de corona-maatregelen, kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden.

De volgende voorwaarden zijn op aanvragen van toepassing:

 • Er wordt per reserveringsaanvraag voor de Meet & Greet gekeken of dit mogelijk is. De Meet & Greet is in eerste instantie voorbehouden voor de medewerkers van STAN.
 • In de Tarmac kunnen voorlopig enkel zittende evenementen doorgaan met een maximum van 17 aanwezigen.
 • In de TAKEOFF_ kunnen voorlopig enkel zittende evenementen doorgaan met een maximum van 16 aanwezigen. Het opdelen van de ruimtes is momenteel niet mogelijk.

Vanaf 1 september mag je ons nieuwe pareltje ophalen bij STAN in ons huis GATE15. De Yellow Pages zijn tevens al online te bekijken. Check alle info hier.

StuDay wordt StuDays! Dit jaar trappen we het academiejaar niet af met één groots festival zoals je gewend bent, maar met StuDays: de coronaveilige extra special van 2020. Of vrij vertaald: talloze evenementen doorheen heel Antwerpen tijdens de startdagen van het academiejaar.

Houd de website van StuDays in de gaten voor de volledige programmatie.

Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen - Studiegerelateerde vragen -

De studentenvoorzieningen blijven bereikbaar. Check hier de contactgegevens van de studentenvoorziening van jouw hogeschool of universiteit.

Bij faalangst, uitstelgedrag of onzekerheid kunnen studenten van KdG, Thomas More, Universiteit Antwerpen en KU Leuven hier terecht voor een online zelfhulpprogramma.

Het STIP tracht er alles aan te doen om de dienstverlening voor studenten te blijven handhaven. Dat betekent dat elke medewerker van thuis uit blijft werken en te contacteren zijn via telefoon, mail of chat voor vragen en het inplannen van afspraken bij studentenbegeleiders of bij de sociale dienst.

 • Studentenbegeleiders ondersteunen studenten nog steeds met vragen over studeren, plannen, studiekeuze, uitstelgedrag, stress, of andere persoonlijke problemen. Ze doen dat sinds de crisis via Teams, waarbij de mogelijkheid bestaat tot videocall, gewoon telefoneren of chatten met studenten. De meeste gesprekken gaan door via videocall.
 • Workshops blokken & plannen, faalangst, omgaan met uitstelgedrag, solliciteren, … die al gepland waren, worden aangepakt naargelang de noden van studenten. Er wordt digitale informatie aangereikt, groepjes opgericht via Teams om de groepsinteractie te stimuleren, er worden webinars gepland, …
 • De sociale dienst is voor alle vragen (o.a. over je financiële situatie, studentenhuisvesting, studentenjob, …) telefonisch bereikbaar via het STIP, via socialedienst@uantwerpen.be of via de chatbox. Persoonlijke gesprekken kunnen via netgenoemde wegen gebeuren of via een (video)gesprek via Teams.
 • Bovenop de (aangepaste) reguliere werking, werkten studentenbegeleiders twee leidraden uit voor studenten: omgaan met je studie en omgaan met stress in coronatijden (in bijlage).

(Online) infomomenten:

Een fysieke infodag staat – volgens de maatregelen – gepland op 5 september 2020.

Studiekiezers die graag op de hoogte blijven van alle infomomenten van de UA, zowel online als op de campussen, kunnen hun e-mailadres hier achterlaten.

Artesis Plantijn Hogeschool geeft enkele antivervelingstips in tijden van quarantaine of social distancing.

 • Studenten worden van need & nice to know en updates op de hoogte gehouden via mail, Digitap, de wekelijkse nieuwsbrief ‘trAPped in ons kot’ en deze webpagina.
 • STUVO AP organiseert extra ondersteuning voor wie dit in deze tijd nodig heeft (financiële ondersteuning, flexibele laptopleningen, extra internet voor wie dat thuis niet heeft …)
 • Digitale persoonlijke gesprekken vinden plaats met de psychologische dienst
 • Ook de studentenbegeleiders bieden hun ondersteuning nu online aan: ze zijn via Teams of Skype beschikbaar als eerste aanspreekpunt voor studenten die even willen praten en bieden ook studiebegeleiding aan via verschillende kanalen. Dat is ook zo voor de dienstverlening van STAP: als studenten een studieadviesgesprek willen, kan dat via Teams of Zoom.
 • Verder zijn er online groepsgesprekken door psychologische dienst, online verbindingssessies, online mindfulness-sessies, …
 • Schools of Arts verzamelen corona creations
 • Verhaaltjes voor het slapengaan door studenten OT: (voor iedereen die met kindjes thuiszit)

(Online) infomoment:

Op 29 juni 2020 werd een online infodag met chatmogelijkheden met lectoren en studenten georganiseerd. De fysieke infoavond vindt vooralsnog plaats op 8 september 2020

Studentenvoorzieningen KU Leuven Antwerpen staat paraat voor studenten van campus Antwerpen, ook tijdens de coronacrisis. Op verschillende manieren blijven we met onze studenten verbonden. Zo houden we regelmatig contact met onze studentenkringen Calesa en ABsoc. Samen met hen luisteren we naar zorgen en wensen van studenten en treffen we voorbereidingen voor volgend academiejaar. Met de faculteiten werken we nauw samen via online vergaderingen en informatiedeling.

Aan studenten met hulpvragen bieden we online hulpverlening aan. Studenten kunnen ons bereiken via mail, facebook en telefoon. Je kan elke weekdag tussen 9 en 16 uur bellen op het nummer: 03 201 18 19.

(Online) infomoment:

Bij vragen over een opleiding kun je hier terecht.

Op 5 september zal er een online infodag plaatsvinden, inschrijven doe je hier.

Thomas More Hogeschool’s online community organiseert tal van initiatieven voor studenten, die gevolgd kunnen worden via Facebook en Instagram.

 • Vanaf de ingang van de coronamaatregelen werd er vanuit de studentenvoorzieningen snel en vlot een online dienstverlening georganiseerd, d.w.z. dat gesprekken met studentenbegeleiders tot nader orde niet meer face to face, maar telefonisch, via videocalls of chat (met Microsoft teams) verlopen.
 • Op het studentenportaal wordt aan de studenten heel wat informatie en tips aangereikt rond thema’s waarmee de studenten in deze coronatijden het moeilijk kunnen hebben(bv.wat te doen bij verminderde concentratieproblemen, piekergedrag, somberheid, slaapmoeilijkheden, hoe kan je in contact blijven met anderen, hoe kan je structuur aanbrengen in je dagen,…)
 • De infodagen van TM  worden volledig online gehouden. Studenten krijgen de kans om hun vragen via chatsessies te stellen Ook zullen er online infosessies worden gegeven.
 • De studentenvoorzieningen en dienst onderwijs hebben samen studietips voor studenten opgesteld.

(Online) infomoment:

Er wordt een online open campus avond georganiseerd op woensdag 2 september 2020 van 18 tot 21 uur, inschrijven voor toegangslink kan hier.

(Online) infomoment:

De Hogere Zeevaartschool organiseerde een online infodag op zaterdag 25 april 2020 en woensdagmiddag 6 mei. Houd de website in de gaten voor meer informatie. Een fysieke opendeurdag staat vooralsnog gepland op 5 september 2020.

Alle onderwijs- en evaluatieactiviteiten van Karel de Grote Hogeschool vinden voorlopig enkel digitaal plaats en het zoeken naar begeleiding en advies kan niet meer face-to-face plaatsvinden. Studenten hebben hierdoor misschien nood aan tips en informatie over hoe ze begeleiding of advies kunnen krijgen, hoe online lessen best voorbereid worden en waar ze op moeten letten tijdens digitale evaluaties.

Op de verschillende pagina’s op het studentenportaal zijn informatie en tips met betrekking tot deze items te vinden.

Tips bij het online studeren: een overzicht met tips en tricks voor het onlinelessen volgen, actief deelnemen aan deze lessen, focus bewaren thuis, structuur aanbrengen en studeren.

Begeleiding of advies nodig: Ook tijdens de Corona-crisis staan onze studentondersteunende diensten voor je klaar als je begeleiding nodig hebt, vragen hebt of advies wil inwinnen. Onze studentondersteunende medewerkers kunnen je met volgende onderwerpen helpen:

Online evaluaties: De evaluaties vinden grotendeels digitaal plaats. Informatie, inclusief een aantal tips, kan je hier terug vinden

Andere problemen: Studenten die geconfronteerd worden met andere problemen, bijvoorbeeld het ontbreken van een internetverbinding, geen laptop ter beschikking hebben of een andere vraag kunnen hier terecht

KdG Student Hub: Mis je die gezellige babbel aan de toog, het samen koken of sporten, nakaarten over een voorstelling, … Bezoek onze KdG  Student Hub op Slack en ontmoet elkaar online.

(Online) infomoment:

De infodag van 20 juni ging online door en kun je nog steeds bezoeken. De fysieke infodag staat gepland op 3 september 2020.

 

Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -Overige vragen -

Neem contact op met je onderwijsinstelling om een afspraak te boeken in het loket van Deurne.

De studentgerichte dienst en studentenbegeleiders van je onderwijsinstelling staan voor je klaar! Neem contact op met je onderwijsinstelling voor een (telefonische of digitale) afspraak.

Koorts, hoesten en problemen met ademen, vermoeidheid, verstopte neus, keelpijn, diarree, pijn in het lichaam, hoofdpijn, aangetast smaak- of reukvermogen?

Bel meteen je huisarts of bel het nummer 0900 10512 voor de dokter van wacht. Wachtposten vind je via www.hwpantwerpen.be. De arts zegt je aan de telefoon wat je moet doen en of je getest moet worden. Ga niet zelf naar de dokter of naar een ziekenhuis, maar contacteer enkel en alleen telefonisch.

Volg de opgelegde maatregelen inzake quarantaine of isolatie zeer strikt op.

Lees hier meer over de contact tracing